Tietoa JOY:sta/教師会

Alla olevilta sivuilta löydät lisätietoa Japanin kielen ja kulttuurin opettajain yhdistyksestä.

TARKOITUS

Japanin kielen ja kulttuurin opettajain yhdistys (JOY) on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää Japanin kielen ja kulttuurin opetusta Suomessa mm. edistämällä jäsenten ammattitaitoa ja seuraamalla alan kansainvälistä kehitystä. Toiminnallaan yhdistys myös pyrkii tekemään Japanin kieltä ja kulttuuria tunnetuksi Suomessa sekä edistämään Suomen ja Japanin välisiä suhteita.

TOIMINTA

Yhdistyksen tapahtumista huomattavin on vuosittain maaliskuussa järjestettävä japanin kielen puhetilaisuus, joka tarjoaa esiintymis- ja tapaamismahdollisuuden koko Suomen japanin opiskelijoille opettajineen.

Toinen tärkeä tapahtuma on vuosittain joulukuun alussa järjestettävä kansainvälinen japanin kielen taitotasokoe, Nihongo nooryoku shiken, jonka järjestäjinä toimivat Japan Foundation ja Suomen Japanin suurlähetystö JOY:n vastatessa käytännön järjestelyistä.  Kokeen järjestäminen Suomessa alkoi vuonna 2005.
Yhdistyksen ohjelmassa on lisäksi ollut sekä kielen että kulttuurin opetukseen painottuvia seminaareja, esitelmiä ja työpajoja, jotka vaihtelevat jäsentilaisuuksista laajemmalle yleisölle suunnattuihin tapahtumiin.

JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti verkkosivuillaan ja jäsenkuntaa pidetään tapahtumien tasalla sähköpostitse. Puhetilaisuuden puheet kootaan julkaisuksi, joka lähetetään jäsenille, osallistujille ja tilaisuutta tukeneille tahoille sekä yhteistyökumppaneille.

VERKOSTOITUMINEN

Yhdistys harjoittaa yhteistyötä  Suomessa Japanin suurlähetystön, opetusministeriön sekä erilaisten Japani-yhdistysten kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kanavoituu maailmanlaajuisesti Japan Foundationin välityksellä.