Tietoa JOY:sta/ 教師会

  • TARKOITUS/ 目的

Japanin kielen ja kulttuurin opettajain yhdistys (JOY) on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää Japanin kielen ja kulttuurin opetusta Suomessa mm. edistämällä jäsenten ammattitaitoa ja seuraamalla alan kansainvälistä kehitystä. Toiminnallaan yhdistys myös pyrkii tekemään japanin kieltä ja kulttuuria tunnetuksi Suomessa sekä edistämään Suomen ja Japanin välisiä suhteita.

日本語文化教師協会(JOY)は、1993年に設立されました。JOYの目的は、フィンランドで日本語と日本語の教育を発展させることです。 メンバーのプロ意識を促進し、この分野の国際的な発展を目指します。JOYはその活動を通じて、フィンランドで日本語と日本文化を知ってもらい、フィンランドと日本の関係を促進するよう努めています。

 

  • TOIMINTA/ 活動

Yhdistyksen tapahtumista huomattavin on vuosittain maaliskuussa järjestettävä japanin kielen puhetilaisuus, joka tarjoaa esiintymis- ja tapaamismahdollisuuden koko Suomen japanin opiskelijoille opettajineen.

Toinen tärkeä tapahtuma on vuosittain joulukuun alussa järjestettävä kansainvälinen japanin kielen taitotasokoe, Nihongo nooryoku shiken, jonka järjestäjinä toimivat Japan Foundation ja Suomen Japanin suurlähetystö JOY:n vastatessa käytännön järjestelyistä.  Kokeen järjestäminen Suomessa alkoi vuonna 2005.
Yhdistyksen ohjelmassa on lisäksi ollut sekä kielen että kulttuurin opetukseen painottuvia seminaareja, esitelmiä ja työpajoja, jotka vaihtelevat jäsentilaisuuksista laajemmalle yleisölle suunnattuihin tapahtumiin.

JOYのイベントで最も注目すべきは、毎年3月恒例の日本語で語る会です。これは、フィンランド全土から日本人学生と教師が集い、話す、よい機会になっています。
次に重要なイベントは、国際交流基金とフィンランドの日本大使館が主催する国際規模の「日本語能力試験」です。JOYは、実際の手配を担当しています。フィンランドでは2005年に始まりました。
さらに、JOYでは、会員イベントから一般向けのイベントまで、言語と文化の両方を教えることに焦点を当てたセミナー、プレゼンテーション、ワークショップを行っています。

 

  • JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA / 出版および情報活動

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti verkkosivuillaan ja jäsenkuntaa pidetään tapahtumien tasalla sähköpostitse. Puhetilaisuuden puheet kootaan julkaisuksi, joka lähetetään jäsenille, osallistujille ja tilaisuutta tukeneille tahoille sekä yhteistyökumppaneille.

JOYの活動については、このウェブサイトで通知しており、会員には電子メールで最新の情報をお知らせしています。語る会の内容は出版物にまとめられ、イベントの主催者、参加者、サポーターや関係者に配られます。

 

  • VERKOSTOITUMINEN / ネットワーキング

Yhdistys harjoittaa yhteistyötä  Suomessa Japanin suurlähetystön, opetusministeriön sekä erilaisten Japani-yhdistysten kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kanavoituu maailmanlaajuisesti Japan Foundationin välityksellä.

JOYは、フィンランドの日本大使館、文科省、およびさまざまな日本の団体と協力しています。JOYは、国際交流基金を通じて世界に国際協力をしています。

Jäseneksi/ 会員

Hallitus 2022/ 役員